Reklamace

Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv podle zákona stanovena na minimálně 24 měsíců. Pokud je zboží poškozené, případně pokud došlo k poškození v průběhu těchto dvou let od převzetí zásilky, máte možnost zboží reklamovat.

Postup na reklamaci:

Zboží spolu s kopií daňového dokladu bezpečně zabalte, odešlete na naši adresu a kontaktujte nás.

 

Reklamační formulář 

      ( kliknout na obálku)

 

 

MOTÝĽ TRADE, s.r.o. 

Sídlisko 160/42

Tvrdošín 02744

e-mail : info@kozesinka.cz

tel: +420 728 059 279

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

Vrácení zboží

 

Zboží můžete vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží

Kupující je ve smyslu § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o a změně a doplnění některých zákonů oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží kupujícího a prodávajícího. Musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu se zbožím na korespondenční adresu prodávajícího.

 Podmínky pro vrácení zboží:

Zboží nesmí být poškozeno. Musí být v původním obalu a spolu se zbožím musí kupující odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného zboží (záruční list, doklad apod.), které obdržel při jeho koupi. 

Zboží je nutné zasílat na naši adresu :

 

MOTÝĽ TRADE, s.r.o. 

Sídlisko 160/42

Tvrdošín 02744

e-mail : info@kozesinka.cz

tel: +420 728 059 279

Formulář pro vraceni zboží 

            ( kliknout na obálku)